LDS Na slupi – Albertov

REMIT

Zde budou uveřejňovány důležité informace týkající se nařízení REMIT.

Pravidla provozování distribuční soustavy

LDS Na Slupi – Albertov se řídí Pravidly provozování distribuční soustavy provozovatele PREdistribuce, a.s., na jehož vymezeném území se nachází.

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2024

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb 2022

Roční souhrnná zpráva DS 2022

Informace o možnostech distribuce 2024

Informace o možnostech distribuce

Havarijní plán 2024

Havarijní plán 2024

Ceníky 2024

Ceník 2024 – domácnost

Ceník 2024 – podnikatel


Archiv

Archiv starších dokumentů