LDS Na slupi – Albertov

REMIT

Zde budou uveřejňovány důležité informace týkající se nařízení REMIT.

Pravidla provozování distribuční soustavy

LDS Na Slupi – Albertov se řídí Pravidly provozování distribuční soustavy provozovatele PREdistribuce, a.s., na jehož vymezeném území se nachází.


Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2023

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb 2022

Roční souhrnná zpráva DS 2022

Informace o možnostech distribuce 2023

Informace o možnostech distribuce

Havarijní plán 2023

Havarijní plán 2023

Ceníky 2023

Ceník 2023 – domácnost

Ceník 2023 – podnikatel


Archiv

Archiv starších dokumentů